Privaatsuspoliitika

 
Bullerjanid.ee isikuandmete vastutav töötleja on BULMET OÜ (Reg nr 16359157) e-kiri info@bullerjanid.ee.
 
Töödeldakse järgmiseid isikuandmeid

• nimi, telefoninumber ja e-posti aadress

• kauba kohaletoimetamise aadress

• pangakonto number

• kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)

• klienditoe andmed
 
Küpsiste kasutamise põhimõtted
 
• Kasutajate paremaks teenindamiseks võib kasutada Bullerjanid.ee veebileht küpsiseid ehk cookie’sid.
• BULMET OÜ kuuluv domeen võib muuhulgas sisaldada elementi, mis salvestavad küpsiseid kolmandate isikute nimel.
 
Küpsistest keeldumine
 
• Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Tellija muutma oma veebilehitseja seadeid.
• Eri tüüpi veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid.
• Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised.
 
• Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam Kasutajale kättesaadavad olla.
 
Mis küpsis ehk cookie?
 
• Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad Kasutaja arvutisse veebilehed, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised
• Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavatest toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.
 
Isikuandmeid töödeldakse eesmärgil
 
• Veebilehe Bullerjanid.ee lehekülastuste ja tellimuste vormistamise käigus kogutud informatsiooni ja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele välja arvatud Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Teil on õigus igal hetkel taotleda oma isikuandmete parandamist või kustutamist, kirjutades sellest: info@bullerjanid.ee. Kogume vaid selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud Teile teenuse osutamiseks või pakkumiste saatmiseks (juhul, kui olete selleks soovi avaldanud päringu saatmisel). Andmete kogumine võib toimuda meie veebilehel, e-maili teel, kohtumisel või telefoni teel.
 
• Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
 
• Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
• Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
• Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
• Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
 
Õiguslik alus
 
• Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
• Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
 
Isikuandmed edastatakse
 
• Isikuandmed edastatakse veebipoe Bullerjanid.ee klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
• Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
 
Turvalisus ja andmetele ligipääs
 
• Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
• Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
• Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
 
Isikuandmete säilitamine
 
• Veebipoe sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
• Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
• Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
 
Isikuandmete kustutamine
 
• Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti info@bullerjanid.ee teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.
 
Otseturustusteated
 
• E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega e-kirja teel saates teate info@bullerjanid.ee klienditoe aadressile.
 
• Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge info@bullerjanid.ee e-posti teel.
 
Vaidluste lahendamine
 
• Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (e-post : info@bullerjanid.ee ). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).